Lỗi “This Connection is Untrusted” với FireFox

Khi bạn truy cập trang quản lý Hosting, DNS Management bằng FireFox, có thể bạn sẽ gặp lỗiThis Connection is Untrusted trên trình duyệt FireFox, nếu bạn dùng trình duyệt khác như IE, Opera thì không có lỗi này. Đây là lỗi khi trình duyệt không xác thực được kết nối SSL. (Gmail, hosting Plesk, cac website ngân hàng…..)

Để khắc phục bạn thực hiện như sau:

  • Click I Understand the Risks.
  • Click Add Exception
  • Click Confirm Security Exception

Sau khi thực hiện xong trình duyệt sẽ tự động load lại và bạn có thể truy cập lại được.

 

Chúc các bạn thành công.

Tags: check mail outlook

About mcsaormoney